Up - Married Life
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

f3 ... a3 ... a3 ... c3 ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... c3 ... d3 ... f5 ... e3 ... f3 ... a3 ... a3 ... c3 ... a3 ... f5 ... a3 ... d3 ... a3 ... d5 ... a3 ... d5 ... c3 ... a3 ... a3 ... b2 ... c3 ... c3 ... d5 ... b2 ... c3 ... c3 ... b2 ... c3 ... c3 ... b2 ... c3 ... f5 ... c3 ... e3 ... g3 ... g3 ... d3 ... g3 ... e5 ... g3 ... c3 ... e3 ... c5 ... e3 ... c5 ... A#2 ... e3 ... A#4 ... e3 ... A#4 ... f3 ... a3 ... a3 ... f3 ... a3 ... d5 ... a3 ... e3 ... e3 ... c3 ... f5 ... a5 ... f3 ... a3 ... a3 ... c3 ... a3 ... f5 ... a3 ... d3 ... a3 ... d5 ... a3 ... d5 ... c3 ... a3 ... a3 ... b2 ... c3 ... c3 ... d5 ... b2 ... c3 ... c3 ... b2 ... c3 ... c3 ... b2 ... c3 ... f5 ... c3 ... e3 ... g3 ... g3 ... d3 ... g3 ... e5 ... g3 ... c3 ... e3 ... c5 ... e3 ... c5 ... A#2 ... e3 ... A#4 ... e3 ... A#4 ... f3 ... a3 ... a3 ... f3 ... a3 ... d5 ... a3 ... e3 ... e3 ... c3 ... f5 ... a5 ... f3 ... a3 ... a3 ... c3 ... a3 ... f5 ... a3 ... d3 ... a3 ... f5 ... a3 ... d6 ... c3 ... a3 ... a3 ... b2 ... c3 ... c3 ... d6 ... b2 ... c3 ... c3 ... e6 ... c3 ... c3 ... b2 ... e6 ... d6 ... c3 ... f6 ... c3 ... e3 ... d3 ... e6 ... g6 ... c3 ... c6 ... e6 ... c6 ... e3 ... c6 ... d6 ... e6 ... g6 ... c3 ... ... ... A#6 ... ... ... A#6 ... ... ... e3 ... A#6 ... ... ... A#6 ... ... ... A#6 ... ... ... e3 ... A#6 ... ... ... A#6 ... ... ... g2 ... ... ... A#6 ... ... ... A#6 ... ... ... e3 ... A#6 ... ... ... A#6 ... ... ... e3 ... e3 ... e3 ... g5 ... g2 ... e3 ... e3 ... f3 ... f3 ... c3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f5 ... d2 ... f3 ... f3 ... f3 ... d6 ... D#6 ... e6 ... f6 ... F#6 ... g6 ... G#6 ... a6 ... d3 ... a6 ... f3 ... g6 ... F#6 ... f6 ... e6 ... D#6 ... d6 ... C#6 ... c6 ... e3 ... g5 ... d5 ... e5 ... A#4 ... G#3 ... c6 ... d6 ... e6 ... f6 ... g6 ... a6 ... f3 ... a3 ... c3 ... f6 ... a6 ... d3 ... a3 ... d6 ... f6 ... a6 ... c3 ... a3 ... b2 ... g3 ... d6 ... g2 ... g3 ... e6 ... b2 ... g3 ... d3 ... g3 ... f6 ... g6 ... e3 ... g3 ... d3 ... g3 ... e6 ... g6 ... c3 ... e3 ... c6 ... e6 ... c6 ... A#2 ... a4 ... A#4 ... c5 ... d5 ... e5 ... c5 ... d5 ... e5 ... f5 ... a5 ... f3 ... a3 ... a3 ... c3 ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... c3 ... a3 ... f5 ... a5 ... f5 ... e5 ... f4 ... e4 ... f4 ... f5 ... a5 ... f3 ... e3 ... f5 ... a5 ... f3 ... d5 ... f5 ... d5 ... D#3 ... d3 ... g5 ... d5 ... d3 ... g5 ... d3 ... d3 ... f5 ... g5 ... e3 ... d3 ... e5 ... g5 ... c3 ... c5 ... e5 ... c5 ... e3 ... a4 ... A#4 ... c5 ... d5 ... e3 ... c5 ... d5 ... a4 ... a4 ... a4 ... f6 ... a6 ... a4 ... a4 ... f6 ... a6 ... a4 ... d6 ... f6 ... d6 ... D#4 ... b3 ... g6 ... d6 ... a3 ... g6 ... g3 ... f3 ... f6 ... g6 ... c5 ... c5 ... e6 ... g6 ... A#4 ... c6 ... e6 ... c6 ... g4 ... a5 ... A#5 ... c6 ... d6 ... g3 ... c6 ... d6 ... e6 ... f6 ... a6 ... f3 ... f3 ... f3 ...
... ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... c4 ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... e5 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... d5 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c5 ... c4 ... c4 ... a5 ... f3 ... f3 ... ... ... a5 ... f3 ... f3 ... d5 ... f3 ... f3 ... ... ... f3 ... ... ... f3 ... e5 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... c5 ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... A#4 ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... c5 ... c4 ... ... ... c4 ... g3 ... g3 ... e3 ... ... ... ... ... e5 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... d5 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c5 ... c4 ... c4 ... a5 ... f3 ... f3 ... ... ... a5 ... f3 ... f3 ... d5 ... f3 ... f3 ... ... ... f3 ... ... ... f3 ... e5 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... c5 ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... A#4 ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... c5 ... c4 ... ... ... c4 ... g3 ... g3 ... e3 ... ... ... ... ... e5 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... c4 ... d5 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... e6 ... c4 ... c4 ... f6 ... f3 ... f3 ... ... ... a5 ... f3 ... f3 ... ... ... f3 ... f3 ... f6 ... ... ... ... ... f3 ... ... ... f3 ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... g3 ... ... ... d6 ... g3 ... g3 ... a3 ... a3 ... f5 ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... ... ... a5 ... b3 ... b3 ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... A#6 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... d6 ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c7 ... c4 ... a6 ... b3 ... ... ... a6 ... b3 ... ... ... d6 ... b3 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... e6 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... c6 ... g3 ... ... ... ... ... ... ... A#5 ... a5 ... A#5 ... c6 ... d6 ... e6 ... c6 ... d6 ... e6 ... ... ... ... ... e5 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... c4 ... c4 ... c4 ... c4 ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... a3 ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... a3 ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... e3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... f5 ... e5 ... e5 ... ... ... ... ... f5 ... e5 ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... d4 ... ... ... ... ... d4 ... ... ... b3 ... b3 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... a3 ... a3 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... a4 ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... c5 ... d5 ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... a4 ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... c5 ... d5 ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... g3 ... g3 ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... g3 ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... A#2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... ... ... ... ... ... ... a5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... F#5 ... d5 ... C#6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... G#6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... g6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... b3 ... ... ... ... ... a5 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... A#2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... g4 ... ... ... ... ... g4 ... ... ... d4 ... d4 ... ... ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... A#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... c4 ... c4 ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e6 ... ... ... ... ... ... ... b5 ... d6 ... ... ... ... ... f6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g6 ... e6 ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... A#5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... a5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... A#4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... a6 ... ... ... ... ... a6 ... ... ... d6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c7 ... e4 ... e4 ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: Up - Married Life
Level: normal
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 792/4
Categories : Movies
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

q [et] [et] 8 [et] [et] [et] [et] 8 9 g [0j] [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] [7j] [8qw] [8qw] d [7j] [8qw] [8qw] [7d] [8qw] [8qw] 7 [8qw] g [8qw] [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] [0ws] [0wd] [80w] g j [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] [9d] [et] d [etg] d [8s] [et] [et] [7j] [8qw] [8qw] d [7j] [8qw] [8qw] [7d] [8qw] [8qw] 7 [8qw] g [8qw] [0f] [wt] [wt] 9 [wt] f [wth] [8s] [0w] s [0wf] s [^P] [0w] P [0ws] P q [etp] [etP] [qs] [et] d [etf] [0ws] [0wd] [80w] g j [qf] [et] [et] 8 [et] g [etj] [9d] [et] g [etj] z [8x] [et] [et] [7c] [8qw] [8qw] z [7j] [8qw] [8qw] x [8qw] [8qw] [7c] x z [8qw] c [8qw] [0wt] [9wt] x v [80w] l x l [0w^] l z x v [8B]
B
B
[0w] B
B
B
[0w] B
B
[5B]
B
B
[0w] B
B
[0w] [0wj] [0w] h [5z] [0wj] [0wh] [qe] [qe] [8g] [qe] [qe] [qeh] [qe] g [2j] [qrG] [qrd] [qrL] z Z x c C v V b [9B] b [qrV] v C c x Z z L l [0wt] h d f P [Wtu] l z x c v b [qx] [et] 8 c b [9z] [et] z c b [8m] [et] [7b] [wrv] z [5b] [wrv] x [7z] [wr] 9 [wr] c v [0x] [wt] 9 [wt] x v [8l] [0w] l x l [^J] [pj] [PJ] [sl] [dz] [fx] [sl] [dz] [fx] g j [qf] [et] [et] 8 [et] [et] [et] [et] [et] 8 [et] g j g f i u i g j [qet] [0et] g j [qet] d g d [(et] [9wr] h d [9wj] h [9wr] [9w] g h [0wt] [9wt] f h [80w] s f s [0w^] p P s d [0wt] s d [pg] [pf] [pf] c b [pgx] [pf] c b [pgz] z c z [Yps] [ryo] v z [eyo] v [wry] [qry] c v [sfx] s x v [Pos] l x l [oPJ] j J l z [wtu] l z x c b [qet] [qet] [qet] 

Other songs

Silent Night Name of the track: Silent Night
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 593/ 3
Heathens - Twenty One Pilots Name of the track: Heathens - Twenty One Pilots
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 220/ 3
Categories : Pop
Rise Up - Andra Day Name of the track: Rise Up - Andra Day
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 720/ 6
Categories : Pop
Loki - Interlude Name of the track: Loki - Interlude
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1014/ 6
Categories : Pop
Chopin - Waltz in a minor Name of the track: Chopin - Waltz in a minor
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 70/ 4
Categories : Classical music
Ed Sheeran - Lego House Name of the track: Ed Sheeran - Lego House
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1378/ 5
Categories : Pop
Stay - Blackpink Name of the track: Stay - Blackpink
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1577/ 3
Perfect - ED Sheeran Name of the track: Perfect - ED Sheeran
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 607/ 3
Undertale - Snowy Name of the track: Undertale - Snowy
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 424/ 3
Categories : Gaming OSTs
When Marnie Was There - Anna Name of the track: When Marnie Was There - Anna
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1368/ 6
Categories : Anime
Waiting for progressing
Loading data...