This game - No Game No Life!
1 c2
2 d2
3 e2
4 f2
5 g2
6 a2
7 b2
8 c3
9 d3
0 e3
q f3
w g3
e a3
r b3
t c4
y d4
u e4
i f4
o g4
p a4
a b4
s c5
d d5
f e5
g f5
h g5
j a5
k b5
l c6
z d6
x e6
c f6
v g6
b a6
n b6
m c7
! C#2
@ D#2
$ F#2
% G#2
^ A#2
* C#3
( D#3
Q F#3
W G#3
E A#3
T C#4
Y D#4
I F#4
O G#4
P A#4
S C#5
D D#5
G F#5
H G#5
J A#5
L C#6
Z D#6
C F#6
V G#6
B A#6

a3 ... e4 ... b4 ... c5 ... d5 ... g5 ... f5 ... f3 ... c4 ... a4 ... f4 ... c5 ... d5 ... g5 ... c3 ... g3 ... g4 ... c4 ... c5 ... c5 ... d5 ... e5 ... d3 ... a3 ... d5 ... d4 ... e4 ... F#4 ... b4 ... f3 ... c4 ... f4 ... c5 ... b4 ... g4 ... c4 ... f3 ... d5 ... e5 ... c3 ... g3 ... c4 ... e5 ... d5 ... c4 ... g3 ... c3 ... d3 ... a3 ... d5 ... d4 ... a4 ... b2 ... F#3 ... b3 ... c5 ... G#4 ... b3 ... b4 ... e4 ... G#4 ... e3 ... G#4 ... e3 ... a2 ... d3 ... e3 ... g3 ... a2 ... f3 ... f2 ... c3 ... f3 ... f3 ... d4 ... c3 ... g4 ... f3 ... c3 ... g2 ... c3 ... c3 ... g2 ... a4 ... c3 ... e4 ... d3 ... a2 ... F#4 ... d3 ... e3 ... F#3 ... d3 ... a3 ... f2 ... c3 ... a3 ... f3 ... a3 ... a3 ... a3 ... a3 ... g2 ... d3 ... c6 ... b5 ... g5 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... f2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... g2 ... b4 ... e4 ... a4 ... b4 ... c5 ... f3 ... c4 ... b4 ... c4 ... g4 ... b4 ... e3 ... g3 ... b4 ... c4 ... e4 ... a4 ... b4 ... c5 ... g3 ... a3 ... b4 ... d4 ... d4 ... a4 ... e3 ... c5 ... a2 ... a2 ... g4 ... a2 ... g2 ... f2 ... f2 ... c3 ... f3 ... g3 ... a3 ... c3 ... g3 ... e3 ... c4 ... g3 ... d3 ... d3 ... e3 ... e3 ... G#3 ... c3 ... c3 ... c5 ... c3 ... c5 ... g4 ... f2 ... c3 ... g3 ... c3 ... a3 ... c3 ... f3 ... c3 ... g2 ... d3 ... b4 ... g3 ... d3 ... a3 ... d3 ... b3 ... g3 ... e3 ... e3 ... e3 ... e3 ... c3 ... b4 ... e3 ... c3 ... a3 ... e3 ... c3 ... g4 ... f2 ... c3 ... f3 ... a3 ... b4 ... c4 ... a3 ... f4 ... f3 ... c3 ... d3 ... b4 ... g3 ... b3 ... d4 ... b3 ... g3 ... d3 ... f2 ... e3 ... d3 ... d5 ... c3 ... b2 ... a2 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... e3 ... a2 ... a2 ... a2 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... e3 ... a2 ... e3 ... a2 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... e3 ... a2 ... a2 ... a2 ... a2 ... a2 ... a2 ... d3 ... e3 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... e3 ... a2 ... a2 ... a2 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... e3 ... a2 ... e3 ... a2 ... a2 ... e3 ... a2 ... e3 ... e3 ... a2 ... a2 ... f2 ... f2 ... f4 ... g2 ... g3 ... d3 ... b2 ...
a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... b4 ... ... ... e3 ... ... ... ... ... c5 ... b3 ... ... ... e4 ... ... ... ... ... d4 ... ... ... g4 ... ... ... f4 ... e3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... f3 ... ... ... ... ... ... ... e4 ... d4 ... d4 ... e4 ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... f3 ... ... ... a3 ... ... ... a3 ... ... ... a3 ... g3 ... ... ... b3 ... d4 ... ... ... b3 ... d4 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... g4 ... g4 ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a5 ... b4 ... c6 ... b4 ... e3 ... g5 ... b4 ... c5 ... c5 ... b4 ... c5 ... g4 ... b4 ... c5 ... b4 ... c5 ... g4 ... b4 ... c5 ... e5 ... a3 ... d5 ... c5 ... b3 ... e3 ... e3 ... ... ... e3 ... ... ... ... ... f3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... c5 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... c5 ... b4 ... c5 ... a3 ... a3 ... c5 ... g3 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... c5 ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... c5 ... b4 ... c5 ... f3 ... e5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... a4 ... a3 ... a4 ... a3 ... a3 ... a4 ... a4 ... ... ... a4 ... a3 ... a4 ... a3 ... a3 ... a4 ... a3 ... a4 ... a4 ... a3 ... a4 ... a3 ... a3 ... a4 ... a4 ... a4 ... a4 ... a4 ... a4 ... d4 ... e4 ... a4 ... a3 ... a4 ... a3 ... a3 ... a4 ... a4 ... ... ... a4 ... a3 ... a4 ... a3 ... a3 ... a4 ... a3 ... a4 ... a4 ... a3 ... a4 ... a3 ... a3 ... a4 ... a4 ... c3 ... ... ... a4 ... b2 ... c4 ... c4 ... d4 ...
c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... f4 ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... e4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... a3 ... a3 ... a3 ... b3 ... b3 ... b3 ... c4 ... c4 ... c4 ... ... ... e4 ... ... ... f4 ... ... ... g4 ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... b4 ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... g5 ... g5 ... g5 ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b5 ... ... ... b5 ... a3 ... ... ... b5 ... c6 ... c6 ... b5 ... c6 ... g5 ... b5 ... c6 ... b5 ... c6 ... g5 ... b5 ... c6 ... e6 ... d4 ... d6 ... c6 ... e4 ... b3 ... c4 ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... b3 ... b3 ... ... ... b3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... a4 ... c5 ... a4 ... a4 ... c5 ... c5 ... ... ... d5 ... a4 ... c5 ... a4 ... a4 ... c5 ... a4 ... g5 ... d5 ... a4 ... c5 ... a4 ... a4 ... c5 ... c5 ... c5 ... c5 ... c5 ... c5 ... d5 ... e5 ... d5 ... a4 ... c5 ... a4 ... a4 ... c5 ... c5 ... ... ... d5 ... a4 ... c5 ... a4 ... a4 ... c5 ... a4 ... g5 ... d5 ... a4 ... e5 ... a4 ... a4 ... c5 ... c5 ... f3 ... ... ... ... ... d3 ... a4 ... c5 ... d5 ...
e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... g5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... ... ... ... ... c5 ... b4 ... d5 ... ... ... b4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f5 ... d5 ... ... ... g4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... d5 ... ... ... ... ... d5 ... ... ... d5 ... d5 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... g3 ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... f6 ... ... ... ... ... c6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... f4 ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a4 ... ... ... ... ... ... ...
Information of Midi piano compositions
Download song
MIDI music downloads (.Mid)
Open in the app
Name of the track: This game - No Game No Life!
Level: Difficult
Beat speed: 0,2
Number of musical notes: 610/6
Categories : Gaming OSTs
Encode the midi music spectrum as a computer keyboard

[eps] u a s d h g [qip] t p i s d h [8os] w o t s s d f [9yp] e d y [up] I a [qip] t i s a o t q d f [8g] w t f d [tof] w 8 [9pf] e d y p 7 [Qp] [ra] s [O0s] r a [us] [Ori] 0 [Ouf] 0 6 [9y] 0 [wo] 6 [qi] [40u] 8 q q y 8 o q [8wu] 5 8 [8wu] 5 p 8 u [9ey] 6 I 9 [0y] Q 9 e [4qe] 8 e q [eu] [ey] [ey] [eu] [5wy] 9 l k h [4qe] [4qe] [4qe] [4qr] [4qr] [4qr] [4qt] [4qt] [4qt] 4 [4eu] 4 [4ei] 4 [4eo] [5wy] 5 [5r] [5y] 5 [5ra] [5yd] 5 [5od] 5 5 5 [5oh] [5oh] [5oh] [5oh] a u p a s [qs] t a t o a [0wt] w a t u p a s [wey] e a y y [pj] [0ak] [sl] [6ak] [60e] [oh] [6ak] [5sl] [4sl] [4ak] [8sl] [qoh] [wak] [esl] [8ak] [wsl] [0oh] [tak] [wsl] [9fx] [9ey] [0dz] [0sl] [Wru] [80r] [80t] s [80w] s o [4q] 8 w 8 e 8 q [8a] [5s] 9 a w [9d] e [9s] [ra] [ws] [0er] [0er] [0s] [0wr] 8 a 0 [8d] e [0s] [8a] o 4 8 q [es] a [to] e i q [8o] 9 a w [rd] y [rs] [wa] [9s] [4qg] [0f] 9 d [8d] 7 6 [6pd] [0ep] [6ps] [0ep] [0ep] [6ps] [6ps] 6 [6pd] [0ep] [6ps] [0ep] [0ep] [6ps] [0ep] [6ph] [6pd] [0ep] [6ps] [0ep] [0ep] [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] [6ps] [9yd] [0uf] [6pd] [0ep] [6ps] [0ep] [0ep] [6ps] [6ps] 6 [6pd] [0ep] [6ps] [0ep] [0ep] [6ps] [0ep] [6ph] [6pd] [0ep] [6pf] [0ep] [0ep] [6ps] [6ps] [48q] 4 [ip] [579] [wtp] [9ts] [7yd] 

Other songs

C418 - Kyoto Name of the track: C418 - Kyoto
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 166/ 8
Author: Daniel Rosenfeld
Categories : Gaming OSTs
TheFatRat - Fly Away feat. Anjulie Name of the track: TheFatRat - Fly Away feat. Anjulie
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1322/ 5
Categories : EDM
Tones And I - Dance Monkey Name of the track: Tones And I - Dance Monkey
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1517/ 3
Categories : Pop
TWICE - Heart Shaker Name of the track: TWICE - Heart Shaker
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1537/ 3
Wet Hands - Minecraft Name of the track: Wet Hands - Minecraft
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 379/ 3
Categories : Gaming OSTs
Billie Eyelash - Ocean Eyes Name of the track: Billie Eyelash - Ocean Eyes
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 732/ 5
Categories : Pop
Tohou - Night of Nights Name of the track: Tohou - Night of Nights
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 1724/ 6
Categories : Anime
Angry Birds - Main Theme Name of the track: Angry Birds - Main Theme
Level: normal
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 494/ 7
Categories : Gaming OSTs
Ocean Man - Ween Name of the track: Ocean Man - Ween
Level: Difficult
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 911/ 5
Author: Ween
Categories : Pop
Havana - Camilla Cabello Name of the track: Havana - Camilla Cabello
Level: Easy
Beat speed: 0,2 giây
Number of musical notes: 904/ 3
Categories : EDM
Waiting for progressing
Loading data...