Register an accountGiới thiệu

Mạng thương mại mới định nghĩa lại hình thức buôn bán trực tuyến,giúp mọi người, mọi công ty tiếp cận dễ dàng với khách hàng trên khắp thế giới

Những lợi ích khi tham gia vào mạng thương mại Store Carrot:

Điều khoản

Xin chào bạn đến với Carrot hệ thống chia sẻ và buôn bán sản phẩm(thự tế,và trí tuệ) trực tuyến trên toàn quốc, hệ thống chúng tôi cung cấp cho người dùng 3 loại tài khoản dưới đây:

1. Người dùng mua và bán

khi bạn đã đăng ký tài khoản ( ở trang này ) tức bạn đã tham gia vào hệ thống của chúng tôi và có thể đăng tải và quản lý các sản phẩm của bạn

Người mua:

Trong giang hàng của chúng tôi khi bạn mua một sản phẩm nó sẽ có hai sự lựa chọn đó là mua qua carrot và bạn mua qua người đăng sản phẩm

Người bán:

Quá trình đăng và bán cá sản phẩm hệ thống sẽ phân ra hai loại sản phẩm tạm gọi là sản phẩm thực tế và sản phẩm trí tuệ để quả lý dữ liệu dễ dàng cho việc tìm kiếm của người mua, đối với những sản phẩm như vậy bạn cần nắm rõ:

2. Lái buôn

Với mức độ giao dịch buôn bán như tài khoản 1 (Người dùng mua và bán) vẫn còn một số vấn đề về việc sát thực và uy tín mua bán hàng nên chúng tôi tạo ra tài khoản (Lái buôn) nhằm để nân cao uy tín cho người bán giảm thiểu những đơn đặc hàng không đến tận nơi cho người mua.Và tạo thêm thu nhập cho những ai đam mê thích kinh doanh

3. CÔng ty

Bạn có thể tạo một công ty quảng lý các sản phẩm và nhân viên của mình trực tuyến,dao việc và làm việc trực tuyến

Waiting for progressing
Loading data...
tha_tep Browse