Tính tỉ lệ tiền tệ php

Tính tỉ lệ tiền tệ php Type: Document
Address: tp. Huế , Thừa Thiên Huế , VN
Describe: Code hướng dẫn tính tiền tệ cho website bán hàng :) bằng php+ thư viện service của google
view:318
Date publication:23/01/2000 - Recent edits:14/09/2018

Thiện Thanh Trần Add to cart

Chuyển và tính tỉ lệ tiền tệ là một khái niềm quang trọng và rất cần cho những ai xây dược website bán hàng cool, vì vậy mình có đoạn code php chia sẻ để mọi người thuận tiện chon việc cập nhật tỉ giá tiền tện trên các nước, điều này rất hữu ích, giảm công sức theo dõ tỉ giá thị trường để hiển thị phù hợp cho giá từng sản phẩm cho từng nước

đoạn code này sử dụng service ( dịch vụ web của google):

function currency($from_Currency, $to_Currency, $amount) {
	$amount = urlencode($amount);
	$from_Currency = urlencode($from_Currency);
	$to_Currency = urlencode($to_Currency);
 
	$url = "http://www.google.com/ig/calculator?q=$amount$from_Currency=?$to_Currency";
	$ch = curl_init();
	$timeout = 0;
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch,  CURLOPT_USERAGENT , "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)");
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
	$rawdata = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
 
	$data = explode("\"", $rawdata);
	$data = explode(" ", $data["3"]);
	$var = $data["0"];
	return round($var,3);
}

SỬ dụng

cách dùng rất đơn giản bạn chỉ việc gọi hàm currency

với các tham số:
$from_Currency là tên đồng tiền gốc cần đồi

$to_Currency tên đồng tiền cần chuyển sán

 $amount cuối cùng là mệnh giá
 

ví dụ dưới đây:

$rate = currency( "euro", "usd",1);
echo "Tỉ giá tiền tệ:" . $rate;

 

Similar products

Send mail php gmail - phpmailer
Gưởi mail chức năng rất cần thiết trong các nghiệp vụ làm web,nên mình viết Tài liệu hướng dẫn gưởi...
Free
Type:Document
 
 
Tạo ảnh thumbnail, không bị biến dạng php
Tài liệu hướng dẫn tạo ảnh thumbnail cho website php,wordpress,drupal,vv..
Free
Type:Document
 
 
 Paser json từ url trong Unity3d
Tài liệu hướng dẫn cách lấy một dữ liệu json trong Unity3D
Free
Type:Document
 
 
Plugin The Gallery Field Download Free
The Gallery field creates a simple and intuitive interface for managing a collection of images. The interface features 2 different...
Free
Type:Document
 
 
Load ảnh từ url web trong unity 3d
tài liệu hướng dẫn Load ảnh từ url web trong unity 3d
Free
Type:Document
 
 
Cách kết nối mysql lấy dữ liệu php
Tài liệu hướng dẫn, kết nối mysql php để lấy dữ liệu hiển thị lên trang web
Free
Type:Document
 
 
Get Customer Field In Category wp
Tài liệu hướng lấy value cusotmer của catgeory, hay taxonomit trong wordpress một cách dễ dàng nhất
Free
Type:Document
 
 
Cách save điểm và level trong Unity3D
Tài liệu hướng dẫn cách lưu điểm và lưu lại level,hoặt thiết lập của bạn trong Unity 3D
Free
Type:Document
 
 
Processing...
Obtaining data
Drop Here Browse