Tính tỉ lệ tiền tệ php

Tính tỉ lệ tiền tệ php QR Code Categories: Document
Address: tp. Huế , Thừa Thiên Huế , VN
Describe: Code hướng dẫn tính tiền tệ cho website bán hàng :) bằng php+ thư viện service của google
View:388
Date Submitted:23/01/2000 - Date of editing:17/04/2019

Thiện Thanh Trần Add to cart

Chuyển và tính tỉ lệ tiền tệ là một khái niềm quang trọng và rất cần cho những ai xây dược website bán hàng cool, vì vậy mình có đoạn code php chia sẻ để mọi người thuận tiện chon việc cập nhật tỉ giá tiền tện trên các nước, điều này rất hữu ích, giảm công sức theo dõ tỉ giá thị trường để hiển thị phù hợp cho giá từng sản phẩm cho từng nước

đoạn code này sử dụng service ( dịch vụ web của google):

function currency($from_Currency, $to_Currency, $amount) {
	$amount = urlencode($amount);
	$from_Currency = urlencode($from_Currency);
	$to_Currency = urlencode($to_Currency);
 
	$url = "http://www.google.com/ig/calculator?q=$amount$from_Currency=?$to_Currency";
	$ch = curl_init();
	$timeout = 0;
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch,  CURLOPT_USERAGENT , "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)");
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
	$rawdata = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
 
	$data = explode("\"", $rawdata);
	$data = explode(" ", $data["3"]);
	$var = $data["0"];
	return round($var,3);
}

SỬ dụng

cách dùng rất đơn giản bạn chỉ việc gọi hàm currency

với các tham số:
$from_Currency là tên đồng tiền gốc cần đồi

$to_Currency tên đồng tiền cần chuyển sán

 $amount cuối cùng là mệnh giá
 

ví dụ dưới đây:

$rate = currency( "euro", "usd",1);
echo "Tỉ giá tiền tệ:" . $rate;

 

Similar product

Plugin The Gallery Field Download Free
The Gallery field creates a simple and intuitive interface for managing a collection of images. The interface features 2 different...
Free
Categories:Document
 
 
 Paser json từ url trong Unity3d
Tài liệu hướng dẫn cách lấy một dữ liệu json trong Unity3D
Free
Categories:Document
 
 
Va chạm 2d trong unity3D
Tài liệu hướng dẫn va chạm giữa các đối tượng trong Unity
Free
Categories:Document
 
 
Tạo ảnh thumbnail, không bị biến dạng php
Tài liệu hướng dẫn tạo ảnh thumbnail cho website php,wordpress,drupal,vv..
Free
Categories:Document
 
 
Cách kết nối mysql lấy dữ liệu php
Tài liệu hướng dẫn, kết nối mysql php để lấy dữ liệu hiển thị lên trang web
Free
Categories:Document
 
 
Code Query All type in wordpress
Code hướng dẫn cách query tất cả các loại object trong wordpreess như pos,page,catgory,meta,taxomoni
Free
Categories:Document
 
 
Jquery ajax
Hướng dẫn cách truyền và lấy dữ liệu bằng ajax
Free
Categories:Document
 
 
utilcarousel slide
Bạn có thể tải slide utilcarousel ngay tại đây rẽ hơn so với website bán chính thức và còn được...
price: 2$
Categories:Document
 
 
Waiting for progressing
Loading data...
tha_tep Browse