Tính tỉ lệ tiền tệ php

Tính tỉ lệ tiền tệ php QR Code Categories: Document
Address: tp. Huế , Thừa Thiên Huế , VN
Describe: Code hướng dẫn tính tiền tệ cho website bán hàng :) bằng php+ thư viện service của google
View:444
Date Submitted:23/01/2000 - Date of editing:16/06/2019

Thiện Thanh Trần Add to cart

Chuyển và tính tỉ lệ tiền tệ là một khái niềm quang trọng và rất cần cho những ai xây dược website bán hàng cool, vì vậy mình có đoạn code php chia sẻ để mọi người thuận tiện chon việc cập nhật tỉ giá tiền tện trên các nước, điều này rất hữu ích, giảm công sức theo dõ tỉ giá thị trường để hiển thị phù hợp cho giá từng sản phẩm cho từng nước

đoạn code này sử dụng service ( dịch vụ web của google):

function currency($from_Currency, $to_Currency, $amount) {
	$amount = urlencode($amount);
	$from_Currency = urlencode($from_Currency);
	$to_Currency = urlencode($to_Currency);
 
	$url = "http://www.google.com/ig/calculator?q=$amount$from_Currency=?$to_Currency";
	$ch = curl_init();
	$timeout = 0;
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch,  CURLOPT_USERAGENT , "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)");
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
	$rawdata = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
 
	$data = explode("\"", $rawdata);
	$data = explode(" ", $data["3"]);
	$var = $data["0"];
	return round($var,3);
}

SỬ dụng

cách dùng rất đơn giản bạn chỉ việc gọi hàm currency

với các tham số:
$from_Currency là tên đồng tiền gốc cần đồi

$to_Currency tên đồng tiền cần chuyển sán

 $amount cuối cùng là mệnh giá
 

ví dụ dưới đây:

$rate = currency( "euro", "usd",1);
echo "Tỉ giá tiền tệ:" . $rate;

 

Similar product

Radio Chị à ,Anh yêu em
hay lắm nghe hay nên chia sẽ lên đây để mọi người cùng nghe và cảm nhận
Free
Categories:Document
 
 
Send mail php gmail - phpmailer
Gưởi mail chức năng rất cần thiết trong các nghiệp vụ làm web,nên mình viết Tài liệu hướng dẫn gưởi...
Free
Categories:Document
 
 
Tạo ảnh thumbnail, không bị biến dạng php
Tài liệu hướng dẫn tạo ảnh thumbnail cho website php,wordpress,drupal,vv..
Free
Categories:Document
 
 
 Paser json từ url trong Unity3d
Tài liệu hướng dẫn cách lấy một dữ liệu json trong Unity3D
Free
Categories:Document
 
 
Load ảnh từ url web trong unity 3d
tài liệu hướng dẫn Load ảnh từ url web trong unity 3d
Free
Categories:Document
 
 
 Hiện category cha và con trong wordpress
Tài liệu mô tả chi tiết các hiện category cha và sub category cho những ai đang xây dự website...
Free
Categories:Document
 
 
utilcarousel slide
Bạn có thể tải slide utilcarousel ngay tại đây rẽ hơn so với website bán chính thức và còn được...
price: 2$
Categories:Document
 
 
Customer Menu multi level  wordpress
Tài liệu mô tả cách customer menu đa cấp bằng mã nguồn, trong wordpress phù hợp cho những ai đang...
Free
Categories:Document
 
 
Waiting for progressing
Loading data...
tha_tep Browse