Tính tỉ lệ tiền tệ php

Tính tỉ lệ tiền tệ php Type: Document
Address: tp. Huế , Thừa Thiên Huế , VN
Describe: Code hướng dẫn tính tiền tệ cho website bán hàng :) bằng php+ thư viện service của google
view:362
Date publication:23/01/2000 - Recent edits:17/02/2019

Thiện Thanh Trần Add to cart

Chuyển và tính tỉ lệ tiền tệ là một khái niềm quang trọng và rất cần cho những ai xây dược website bán hàng cool, vì vậy mình có đoạn code php chia sẻ để mọi người thuận tiện chon việc cập nhật tỉ giá tiền tện trên các nước, điều này rất hữu ích, giảm công sức theo dõ tỉ giá thị trường để hiển thị phù hợp cho giá từng sản phẩm cho từng nước

đoạn code này sử dụng service ( dịch vụ web của google):

function currency($from_Currency, $to_Currency, $amount) {
	$amount = urlencode($amount);
	$from_Currency = urlencode($from_Currency);
	$to_Currency = urlencode($to_Currency);
 
	$url = "http://www.google.com/ig/calculator?q=$amount$from_Currency=?$to_Currency";
	$ch = curl_init();
	$timeout = 0;
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch,  CURLOPT_USERAGENT , "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)");
	curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout);
	$rawdata = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
 
	$data = explode("\"", $rawdata);
	$data = explode(" ", $data["3"]);
	$var = $data["0"];
	return round($var,3);
}

SỬ dụng

cách dùng rất đơn giản bạn chỉ việc gọi hàm currency

với các tham số:
$from_Currency là tên đồng tiền gốc cần đồi

$to_Currency tên đồng tiền cần chuyển sán

 $amount cuối cùng là mệnh giá
 

ví dụ dưới đây:

$rate = currency( "euro", "usd",1);
echo "Tỉ giá tiền tệ:" . $rate;

 

Similar products

Cách save điểm và level trong Unity3D
Tài liệu hướng dẫn cách lưu điểm và lưu lại level,hoặt thiết lập của bạn trong Unity 3D
Free
Type:Document
 
 
Va chạm 2d trong unity3D
Tài liệu hướng dẫn va chạm giữa các đối tượng trong Unity
Free
Type:Document
 
 
Code Query All type in wordpress
Code hướng dẫn cách query tất cả các loại object trong wordpreess như pos,page,catgory,meta,taxomoni
Free
Type:Document
 
 
Radio Chị à ,Anh yêu em
hay lắm nghe hay nên chia sẽ lên đây để mọi người cùng nghe và cảm nhận
Free
Type:Document
 
 
Jquery ajax
Hướng dẫn cách truyền và lấy dữ liệu bằng ajax
Free
Type:Document
 
 
Customer Menu multi level  wordpress
Tài liệu mô tả cách customer menu đa cấp bằng mã nguồn, trong wordpress phù hợp cho những ai đang...
Free
Type:Document
 
 
Plugin The Gallery Field Download Free
The Gallery field creates a simple and intuitive interface for managing a collection of images. The interface features 2 different...
Free
Type:Document
 
 
Cách kết nối mysql lấy dữ liệu php
Tài liệu hướng dẫn, kết nối mysql php để lấy dữ liệu hiển thị lên trang web
Free
Type:Document
 
 
Processing...
Obtaining data
Drop Here Browse