Paser json từ url trong Unity3d

 Paser json từ url trong Unity3d QR Code Categories: Document
Address: tx. Hương Trà, Thừa Thiên Huế, VN
Describe: Tài liệu hướng dẫn cách lấy một dữ liệu json trong Unity3D
View:1216
Date Submitted:23/01/2000 - Date of editing:16/06/2019

Download zip Thiện Thanh Trần Add to cart

Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách lấy dữ liệu từ chuỗi json xuống ứng dụng của bạn, để thích hợp làm các ứng dụng di động có liên quang để việc tương tác với  sever trong unity3d , ở đây mình sẽ viết ví dụ lấy các tải khoản của website xuống ứng dụng di động điều này rất cần cho các ứng dụng di động có login kiểm tra tài khoản :)

Đầu tiên mình cần tạo dữ liệu trên sever bằng câu lệnh php hay gì cũng được miễng sao url web đó trả về là dạng json

Bước 1:cách tạo dữ liệu (bằng php)

 

//MÌnh tạo một class mẫu nhằm mục đích biến một object thành một chuỗi json lưu file này lại với tên test.php gì được miễn bạn
class Account{
    public $username;
    public  $password;
}

//Tạo objec chung để quảng lý các objet con
class App{
    public $all_account=new array();
}

$acc=new Account;
$acc->username="thienthanh";
$acc->password="28091993";

$acc2=new Account;
$acc2->username="kurotsmile";
$acc2->password="28091993";

$app=new App;

//Nặp dữ liệu của 2 account vào biến all_account của đối tượng App
array_push($app->all_account,$acc);
array_push($app->all_account,$acc2);


//Câu lệnh này để chuyển một đối tượng,hay một array thành chuỗ json
echo json_encode ($app); 

kết quả trả về của url này là {"all_account":[{"username":"thienthanh","password":"28091993"},{"username":"kurotsmile","password":"28091993"}]}​

Bước 2:Kế tiếp mở trình soạn thảo unit3d ra và bắt đầu đánh những dòng lệnh sau mình sẽ cố gắn nêu rõ từng câu lệnh để bạn hiểu blush
Để paser (băm chuỗi json để lấy dữ liệu) mình cần có thư viện MiniJSON mình đã đính kèm tệp tin bạn có thể tải ở đầu bái viết hướng dẫn ở nút dowload file, khi đã tải file về bản hãy để file này trong project unity thư mục Assets 

-rồi tạo file script c# gắn cho một object nào cũng được và import thư viện MiniJSON và file script ở đây mình tạo file tên là loadData
 

using MiniJSON;
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;

public class loadData : MonoBehaviour {


    IEnumerator GetDataSever() {
       //khai báo url để nhận dữ liệu từ file mình mới viết trên
        WWW www = new WWW("http://tenhostseverphpcuaban.php/test.php");
        
       //Các câu lệnh dưới đây dùng để khiểm tra kết nối tới sever
        float elapsedTime = 0.0f;
      
        while (!www.isDone) {
            elapsedTime += Time.deltaTime;
            if (elapsedTime >= 10.0f) break;
            yield return null;  
        }

        if (!www.isDone || !string.IsNullOrEmpty(www.error)) {
            Debug.LogError(string.Format("Fail Whale! {0}", www.error));
            yield break;
        }
        
       //đây là chuổi trả về từ sever có dạng json bạn có thể debug.log để xem kết quả
        string response = www.text;      

       IDictionary data= (IDictionary) Json.Deserialize(response); //Câu lệnh này để băm chuỗi json thành một bộ danh sách list
        IList all_Account = (IList)data["all_account"]; 
       
       //Lặp để lấy từng account 
        foreach (IDictionary account in all_Account) {
            Debug.Log("username: " +account["username"]);
            Debug.Log("password: " +account["password"]); //Log 2 giá trị này để thấy kết quả 
        } 
    }  
    

    void Start () {
        StartCoroutine("GetDataSever");    //Câu lệnh này là để gọi phương thức, chạy gầm xong xong với ứng dụng theo mình hiểu là như vậy 
    }
    

}

đây là cách lấy dữ liệu từ sever mà mình biết tuy bài viết hơi dài dòng và có các đoạn code php k liên quan đế chủ đề, nhưng mình tin ai đọc bài viết này của mình đều đã nắm rõ cá kỹ năng về lập trình web nên mình để vào mô tả chi tiết cho mọi người hiểu thêm,
Cuối bài viết chúc mọi người thành công,và làm việc vui vẽ nhá ! có thắt mắt gì hãy để lại comment bên dưới

 

 

Number of people who rated:1
14.176.232.235

Similar product

Load ảnh từ url web trong unity 3d
tài liệu hướng dẫn Load ảnh từ url web trong unity 3d
Free
Categories:Document
 
 
Cách kết nối mysql lấy dữ liệu php
Tài liệu hướng dẫn, kết nối mysql php để lấy dữ liệu hiển thị lên trang web
Free
Categories:Document
 
 
Va chạm 2d trong unity3D
Tài liệu hướng dẫn va chạm giữa các đối tượng trong Unity
Free
Categories:Document
 
 
Plugin The Gallery Field Download Free
The Gallery field creates a simple and intuitive interface for managing a collection of images. The interface features 2 different...
Free
Categories:Document
 
 
Get Customer Field In Category wp
Tài liệu hướng lấy value cusotmer của catgeory, hay taxonomit trong wordpress một cách dễ dàng nhất
Free
Categories:Document
 
 
Tạo ảnh thumbnail, không bị biến dạng php
Tài liệu hướng dẫn tạo ảnh thumbnail cho website php,wordpress,drupal,vv..
Free
Categories:Document
 
 
Code Query All type in wordpress
Code hướng dẫn cách query tất cả các loại object trong wordpreess như pos,page,catgory,meta,taxomoni
Free
Categories:Document
 
 
Radio Chị à ,Anh yêu em
hay lắm nghe hay nên chia sẽ lên đây để mọi người cùng nghe và cảm nhận
Free
Categories:Document
 
 
Waiting for progressing
Loading data...
tha_tep Browse